Bildiri son gönderim tarihi 24.02.2023


Bildiri Sistemi Giriş Ve Kayıt

Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini sağlayabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

Bildiri Konu Başlıkları

Akne ve İlişkili Hastalıklar, Hidradenitis Süppürativa
İlaç Yan etkileri, Toksik Epidermal Nekroliz
Allerji ve İmmünoloji
Anjioloji, Hemanjiomlar, Vasküler Malformasyonlar, Vaskülitler
Atopik Dermatit/Egzema
Otoimmün Büllü Hastalıklar
Otoimmün Bağ Doku Hastalıkları
Biyolojikler, İmmünoterapi, Moleküler Hedef Tedavileri
Kontakt ve Mesleki Dermatitler
Kozmetik Dermatoloji
Kutanöz Onkoloji
Dermatolojik Pratik Yaklaşım
Dermatolojik Cerrahi
Dermatoloji ve Dahili Hastalıklar, Sistemik Hastalıkların Deri Bulguları
Dermatopatoloji
Dermoskopi
Tanısal İşlemler
Dermatolojide Ekonomi, Etik
Epidemiyoloji
Genetik
Genital Hastalıklar
Saç Hastalıkları
Dermatovenereoloji Tarihçe
İnfeksiyöz Hastalıklar, Paraziter Hastalıklar, İnfestasyonlar
İnflamatuar Deri Hastalıkları
Kalıtsal Deri Hastalıkları
Lazerler
Medya, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Diğer
Tırnak Hastalıkları
Mukozal Hastalıklar
Pediatrik Dermatoloji
Fotobiyoloji, Fotoallerji
Fototerapi, Fotodinamik Tedavi
Pigment Bozuklukları
Pruritus
Psoriasis
Psikodermatoloji
Yaşam Kalitesi
Deneysel Dermatoloji, Araştırma
Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar
Sistemik Tedavi
Topikal Tedavi
Tropikal Dermatovenereoloji
Ürtiker, Anjioödem
Yara, Yara İyileşmesi, Ülserler