Bildiri son gönderim tarihi 31.03.2023


Bildiri Sistemi Giriş Ve Kayıt

Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini sağlayabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

Bildiri Gönderme Koşulları

Bildirilerin https://baharsempozyumu2023.com/tr adresi üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir.
2. Bildiriler değerlendirilmek için sözel, poster, sözel veya poster olmak üzere üç şekilde gönderilebilecektir. Bilimsel kurul, bildirilerin sözlü veya elektronik poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan (kaynaklar, tablo ve resim altyazıları hariç) 3500 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem, bu alana 3500 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermemektedir.
Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlandırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında Ph ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
Bildiriler için en uygun konu kategorisi verilen listeden işaretlenecektir.
Bildiri özetleri sisteme yüklenirken anahtar kelimeler ilgili linkte (Medical Subject Headings-MeSH) yer alan kelime dizininden uygun anahtar kelime bulunarak eklenmelidir.
Bildiri gönderirken en son basamakta ekrana bildiri ön izlemesi gelmektedir. Eğer onaylıyorsanız “sonlandır” butonuna basarak bildirinizi tamamlayınız.

Bildiri Konu Başlıkları

Akne ve İlişkili Hastalıklar, Hidradenitis Süppürativa
İlaç Yan etkileri, Toksik Epidermal Nekroliz
Allerji ve İmmünoloji
Anjioloji, Hemanjiomlar, Vasküler Malformasyonlar, Vaskülitler
Atopik Dermatit/Egzema
Otoimmün Büllü Hastalıklar
Otoimmün Bağ Doku Hastalıkları
Biyolojikler, İmmünoterapi, Moleküler Hedef Tedavileri
Kontakt ve Mesleki Dermatitler
Kozmetik Dermatoloji
Kutanöz Onkoloji
Dermatolojik Pratik Yaklaşım
Dermatolojik Cerrahi
Dermatoloji ve Dahili Hastalıklar, Sistemik Hastalıkların Deri Bulguları
Dermatopatoloji
Dermoskopi
Tanısal İşlemler
Dermatolojide Ekonomi, Etik
Epidemiyoloji
Genetik
Genital Hastalıklar
Saç Hastalıkları
Dermatovenereoloji Tarihçe
İnfeksiyöz Hastalıklar, Paraziter Hastalıklar, İnfestasyonlar
İnflamatuar Deri Hastalıkları
Kalıtsal Deri Hastalıkları
Lazerler
Medya, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Diğer
Tırnak Hastalıkları
Mukozal Hastalıklar
Pediatrik Dermatoloji
Fotobiyoloji, Fotoallerji
Fototerapi, Fotodinamik Tedavi
Pigment Bozuklukları
Pruritus
Psoriasis
Psikodermatoloji
Yaşam Kalitesi
Deneysel Dermatoloji, Araştırma
Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar
Sistemik Tedavi
Topikal Tedavi
Tropikal Dermatovenereoloji
Ürtiker, Anjioödem
Yara, Yara İyileşmesi, Ülserler